Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 600,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
20.04.2022
Jak je to s maďarskou paprikou
Možná nevíte, že ovoce a zeleninu a zvláště pak papriky ve špičkové jakosti, takřka nejlepší na světě, pěstují Maďaři. Více se dočtete na https://w... číst celé
20.04.2022
Maďarská paprika je ve světě pojem
Patříte-li mezi gurmány a vyznáváte zdravý životní styl, pak by do vašich všedních i svátečních dnů skvěle zapadlo cokoli, Více se dočtete na https... číst celé
20.04.2022
Maďarské pochoutky se ve světě neztratí
Mírné klima, rozsáhlý rovinatý kraj s dostatkem vláhy tuto zemi předurčil k rozvinutému zemědělství. Zelenina je v této zemi velice oblíbená a umí ji ... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Grilování je radost

klobása na grilu

Jak na to, se můžete inspirovat zde

facebook

  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení
2. Uzavření Kupní smlouvy
3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy
4. Platební podmínky a cena předmětu koupě
5. Dodací podmínky
6. Odstoupení od Kupní smlouvy
7. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace
8
. Bezpečnost a ochrana informací
9
. Závěrečná ustanovení

Provozovatel webových stránek Robert Weiss, se sídlem Kotlářská 547/1, Brno 60200, IČO 46949178 spisová značka 370200 - Magistrát města Brna pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.mpochoutky.eu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Provozní doba infolinky: pondělí - pátek: 9:00 - 17:00 (+420 608 705 507)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen "Obchodní podmínky") fyzické osoby Roberta Weisse, se sídlem Kotlářská 547/1, Brno 60200, Česká republika, identifikační číslo: 46949178, Fyzická osoba zapsaná v OR nebo jiné evidenci Brno, Živnostenský list – ev.č. 370300-147205-02, č.j. 63724/0 (dále jen "Dodavatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je Dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.mpochoutky.eu(dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní Ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v Zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě sporu o výklad pojmů platí výklad Obchodních podmínek v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a přístupná v klientské zóně internetového obchodu https://www.mpochoutky.eupo přihlášení k osobnímu účtu Kupujícího. Kupní smlouva je v podobě Dokladu o prodeji zboží – faktury včetně Obchodních podmínek po úhradě kupní ceny odeslána Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího.

1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny Kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné Obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách https://www.mpochoutky.eu.Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii Obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu Potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

1.4. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě https://www.mpochoutky.eu (dále jen „internetový obchod“) a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

2. Uzavření Kupní smlouvy

2.1. Předmětem internetového obchodu https://www.mpochoutky.eu je nabídka potravinářských výrobku dovážených z Maďarska.

2.2. Na stránkách internetového obchodu naleznete produkty, které jsou prezentovány Dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny produktů jsou uvedeny včetně všech daní a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje produktů a ceny těchto produktů a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.3. Pro objednání produktu vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka produktu, vytvořená na stránkách internetového obchodu, je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Dodavateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny produktů jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.4. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailové zprávě potvrzující přijetí objednávky předmětu koupě.

2.5. Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu https://www.mpochoutky.eu(dále jen e-shop)

- elektronickou poštou na adrese kontakt@mpochoutky.eu

- telefonicky na čísle +420 608 705 507 formou SMS

2.6. Po odeslání objednávky Kupujícím Dodavatel neprodleně potvrdí objednávku elektronickou poštou na emailovou adresu, kterou uvedl Kupující v objednávce, a tím bude Kupní smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Za okamžik uzavření Kupní smlouvy se tedy považuje až emailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu. Veškeré produkty, které jsou prezentovány v internetovém obchodě https://www.mpochoutky.eunení považováno za návrh na uzavření Kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření Kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí Kupující sám.

2.8. Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Kupujícímu poskytne produkt, který je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje, že produkt, který je předmětem koupě převezme a zaplatí Dodavateli kupní cenu.

2.9. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.10. Dodavatel Kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu koupě v souladu s Kupní smlouvou.

2.11. Dodavatel splní povinnost odevzdat předmět koupě Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s předmětem koupě v místě plnění.

2.12. Dodavatel odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství a provedení.

2.13. Předmět koupě je vadný, nemá-li sjednané vlastnosti.

2.14. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti.

2.15. Kupující předmět koupě podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (maximálně do 24 hodin) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

2.16. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím předmětu koupě. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující předmět koupě, ač mu s ním Dodavatel umožnil nakládat.

2.17. Škoda na předmětu koupě, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

3.1. Dodavatel výslovně informuje, že:

- náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky)

- požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Dodavatele, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány

- ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách, které provozuje Dodavatel, uváděny včetně všech daní a veškerých poplatků stanovených zákonem

- v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, nemá takový Spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, ode dne uzavření Kupní smlouvy, jelikož předmětem koupě je dle § 1837

- Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:

- o poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodávce produktu, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě Odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

- Kupní smlouva, resp. příslušný Doklad o prodeji zboží, bude uložena v elektronickém archívu https://www.mpochoutky.eupřičemž uživatelé po přihlášení mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu.

4. Platební podmínky a cena předmětu koupě

4.1 Dodavatel akceptuje následující platební podmínky:

- platba předem bankovním převodem - v případě platby z České republiky a Slovenské republiky

- platba při převzetí od smluvního dopravce – dobírka

- platba při převzetí – osobní odběr

4.2. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou předmětu koupě zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - Doklad o prodeji zboží. Po dodání předmětu koupě je na Dokladu o prodeji zboží hodnota zálohy odečtena.

4.3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

4.4. Na základě Kupní smlouvy vystaví Dodavatel Kupujícímu Doklad o prodeji zboží – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o prodeji zboží – fakturu Dodavatel zašle Kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího bezprostředně po zaplacení produktu nebo služby Kupujícím.

4.5. Předmět koupě zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím předmětu koupě Kupujícím.

4.6. Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Případné slevy z ceny produktu poskytnutých Dodavatelem Kupujícímu lze vzájemně kombinovat pro daný produkt.

4.7. Ceny jsou konečné, tj. včetně všech daní a poplatků, které musí Spotřebitel pro získání předmětu koupě zaplatit; to se netýká případných nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

4.8. Akční ceny platí po dobu časově určenou.

5. Dodací podmínky

5.1. Možnost dodání zboží:

možnost zasláním prostřednictvím smluvního dopravce Dodavatelem, který je k dispozici při vytváření objednávky Kupujícím bezprostředně před dokončením objednávky Kupujícím možnost osobního převzetí na prodejně Maďarské pochoutky, Pekařská 411/22, Brno 60200

5.2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu kontakt@mpochoutky.eu. Dodatečná reklamace neúplnosti nezbavuje Kupujícího práva předmět koupě reklamovat, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již vyprodalo, nevyrábí se nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

5.4. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

5.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

6. Odstoupení od Kupní smlouvy

6.1. Nárok pro odstoupení od Kupní smlouvy dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku Spotřebiteli nevzniká, jelikož předmětem koupě je podle

§1837: poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

dodávka produktů, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.2. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od Kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

7. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

7.1. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží Doklad o prodeji zboží (faktura).

7.2. Kupující předmět koupě podle možnosti zkontroluje co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

7.3. Záruční doba běží od odevzdání předmětu koupě Kupujícímu.

7.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku).

7.5. Dodavatel odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaný produkt při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující prodávaný produkt převzal byl v naprostém pořádku.

7.6. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že předmět koupě bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.7. Má-li předmět koupě vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.5. a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na Odstoupení od Kupní smlouvy.

7.8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím předmětu koupě věděl, že předmět koupě má vadu nebo sám vadu způsobil.7.9. V případě zjištění vady je Kupující povinen ihned informovat Dodavatele. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující může případně využít vzorový formulář Reklamační protokolna stránkách https://www.mpochoutky.eu .Vzorové formuláře Reklamačního protokolu jsou také Kupujícímu zaslány na jeho emailovou adresu zároveň s Potvrzením objednávky.

7.10. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Dodavatele, uplatňuje Kupující u Dodavatele na emailové adrese kontakt@mpochoutky.eu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení emailové zprávy do emailové schránky Dodavatele.

7.11. O reklamaci Dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu produktu či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na předmětu koupě skutečně existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Dodavatele, u kterého byl předmět koupě zakoupen.

7.12. Dodavatel vydá Kupujícímu pomocí emailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace Dodavatel Kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.13. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

- na odstranění vady dodáním chybějícího předmětu koupě

- na výměnu předmětu koupě

- v případě nedodržení lhůty 30 dnů pro vyřízení reklamace na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.14. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady.

7.15. Neodstraní-li Dodavatel vadu předmětu koupě včas, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele.

7.16. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

7.17. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může Dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

7.18. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

8. Bezpečnost a ochrana informací

8.1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Dodavatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, platebním stykem týkajícího se objednaného produktu (sdělení jména, názvu firmy, IČ, DIČ, adresy, telefonu, emailové adresy, domény, webu) nebo se souhrnnými statistickými informacemi o zákaznících, návštěvnosti, obratu, kdy však tyto statistiky nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti,a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Dodavateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Dodavatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Dodavatele (zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Robert Weiss, Kotlářská 547/1, Brno 60200, Česká republika. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na email kontakt@mpochoutky.eu

8.2. Dodavatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Dodavatel prostřednictvím elektronické adresy kontakt@mpochoutky.euInformaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Dodavatel na elektronickou adresu Kupujícího.

9.2. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

9.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

9.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.5. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.7. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření Kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného produktu nebo služby uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

9.8. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

9.9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 4. 2022 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek včetně jejích součástí.

 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Jak se k nám dostanete
Maďarské pochoutky
Pekařská 407/18
602 00 Brno-střed

 
Kontakty
Zákaznická podpora
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Copyright 2022 Maďarské Pochoutky. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz